Riziko blackoutu poroste s obnovitelnými zdroji

Pravděpodobnost, že dojde k tak rozsáhlému výpadku elektřiny, kterému se říká blackout, je dnes sice minimální, ale počítat s ní musíme. Navíc se do budoucna bude nejspíš zvyšovat.

Reklama

Příčiny blackoutu mohou být různé. Od přírodních katastrof, přes poruchy vedení, až po teroristickou akci v terénu nebo kyberútok. Ale může k němu dojít i prostou nerovnováhou mezi výrobou a spotřebou. 

"To, že elektrická energie se velmi obtížně skladuje a to, co se vyrobí se musí okamžitě spotřebovat. Může to nastat buď na straně zdrojů, že poklesne výroba zdrojů, nebo na straně spotřeby, že nějakým způsobem vzroste," řekl Oldřich Starý, proděkan Fakulty elektrotechnické ČVUT. 

Ale může to být i naopak, a to v případě obnovitelných, rsp. neřiditelných zdrojů. 

"Pokud je těch obnovitelných zdrojů nějaké malé procento, tak ta soustava bez problémů zvládne reagovat na ty výkyvy v té výrobě," řekl Oldřich Starý. 

Jenže do budoucna půjde o procento spíše nemalé. EU chce do roku 2030 získávat až 35% elektrické energie právě z obnovitelných zdrojů.

"Pokud těch zdrojů bude významné procento, jako je tomu např. i větrných elektráren v Německu, tak tam už může nastat ta situace, že najednou začne foukat silný vítr, ta výroba je poměrně silná, a ta elektřina prostě teče přes příslušné cesty a může dojít k přetížení těch cest. Tam už to může mít velký vliv," řekl Oldřich Starý.

Z toho logicky vyplývá, že budeme-li naplňovat evropskou legislativu, bude se nebezpečí blackoutu zvyšovat, pokud těmto zdrojům nepřizpůsobíme celou přenosovou soustavu. 

"Ta soustava se přizpůsobuje všem zdrojů. Dalo by se to samozřejmě přizpůsobit i obnovitelným zdrojům. Otázka je ale jednak finanční a také, zda by to bylo vůbec proveditelné, protože si představte, že za vámi přijdu a řeknu vám, že nad vaším domem povedu nějaké vedení. Asi by se vám to moc nelíbilo. Těch možných koridorů není až tolik, kde by to vedení bylo možné postavit. Takže by to šlo ale bylo by to drahé," řekl Oldřich Starý. 

A tak nezbývá, než čas od času prověřit připravenost na nejhorší a hýčkat si jeden středočeský unikát. Plynovou turbínu v Kladně jako součást zařízení, které umí tzv. "start ze tmy", čímž rozetne začarovaný kruh, ve kterém se točí v případě blackoutu energetici i elektrárny. K tomu, aby mohli znovu začít vyrábět elektřinu, nepotřebují nic menšího, než právě elektřinu.

"Obecně platí, že elektrárna nemůže fungovat bez elektřiny. Pokud dojde k výpadku elektrické energie, musí zde být zdroj, který dodá elektrickou energii do elektrárny, aby mohla dále dodávat elektrickou energii dalším subjektům," řekl Roman Bezděk, radní Středočeského kraje. 

"Pokud se spustí, je schopna dodávat energii 20 až 40 dní, což je dostatek času na to, aby ČEPS a ČEZ mohli pracovat na případné obnově rozvodů. Takže v tuto chvíli si myslím, že to základní bychom zvládli," řekla Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje.

"Plynovod je napojen na tu přepravní soustavu plynu, v podstatě západ-východ, takže buď ten plyn dostaneme z Ruska nebo z Norska či odjinud. Ale ten plyn vždy, i při tom blackoutu, bude," řekl Petr Karafiát, manažer krizového řízení spol. Apig Generation.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu