Blackout by nás odřízl i od vody

Bez elektřiny dokázali lidé žít dlouhá staletí a to až do druhé poloviny století devatenáctého. Nikdy ale v celé své historii nedokázali žít bez vody. Pitná byla většinou i v řekách a potocích a kde ne, tak si naši předkové dokázali poradit i bez proudu. Jenomže dnes se bez elektřiny nedostaneme ani k té vodě.

Reklama

"Úpravny pitné vody by nefungovaly, pokud bychom nebyli schopni je zásobit elektřinou z diesel agregátů, což u některých umíme. U těch větších tak velké diesel agregáty, pokud vím, na trhu nejsou k dispozici," řekl Bohdan Soukup, technický ředitel Středočeských vodáren. 

A tak by voda tekla jen tam, kde jí to umožňuje prostá gravitace. Tedy do míst, která mají veřejný vodovod a jsou níže než vodojem. Ale voda by samozřejmě tekla jen do jeho vyčerpání. Pak by bylo nutné vodojem znovu naplnit.

"Pokud by došlo k blackoutu, je možné zajistit náhradní zdroje, zásobování, a to jak prostřednictvím využití státních hmotných rezerv, tedy dodávat vodu do vodojemu, odkud to jde ke konečnému spotřebiteli. Nebo zajistit nějakou úpravu vody přímo z řeky a zase ji dodávat spotřebiteli stejným způsobem," řekl Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy.

"Myslím si, že naše úpravny, které máme v pohotovostních zásobách, fungují velice dobře. Máme 3 a jednu malou. Pro menší obce je to určitě zásadní pomoc," řekl Petr Kutálek, ředitel Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení MZ. 

"Většinou ty úpravny fungují na principu tzv. ultrafiltrace, takže jsou tam filtrační membrány, které jsou schopné odfiltrovat nečistoty a projde pouze čistá voda, takže je potom pitná," řekl Bohdan Soukup. 

"Nejhorší varianty jsou takové, kde je zásobování obyvatel závislé pouze na individuálním zásobování z domovních studní, které samozřejmě z hlediska množství i kvality samy o sobě mohou být v době sucha ohrožené. Ale co se týká blackoutu, tak jako první vypadnou čerpadla a z těch vrtů tu vodu v podstatě jiným způsobem nedostanete," řekl Petr Kubala.

Občas ale, většinou na venkově, potkáváme taková zvláštní zařízení, která dávají tušit, že schopnost dostat vodu ze studny bez elektřiny patrně také náležela k základním dovednostem našich předků.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu