Dobří hospodáři chrání půdu

Vnímat zemědělství jako podřadný obor můžeme. Ale jen do té doby než si uvědomíme, že se bez něj neobejdeme. Bez technických vymožeností se při nejhorším přežít dá, ale nikdy bez jídla a bez vody. A k tomu, abychom obojího měli vždy dostatek, potřebujeme kvalifikované lidi a především dobré hospodáře.

Reklama

"Co by správný hospodář měl dělat v zemědělství?" 

"To je tak komplexní, že není jen jedna odpověď, protože jsou různé způsoby hospodaření. Dnes je většinou industriální zemědělství. My také máme industriální přístup, protože potřebujeme ty výnosy, abychom žili. Když chcete ty nejlepší výnosy, je potřeba shánět co nejvíce té půdy," řekl Johannes Lobkowicz, majitel zemědělských pozemků.

"Ta půda je základní výrobní prostředek, na kterém zemědělci pracují. Je problém, třeba ve Středočeském kraji, to, že je tady největší město, je tady hodně průmyslu. To znamená, že na zemědělství se pohlíží trochu okrajově," řekl Jaroslav Mikoláš, člen představenstva Regionální agrární komory.

A s tím samozřejmě souvisí právě i vztah k půdě. Stovky a tisíce hektarů padly za oběť překotné výstavbě logistických center a obytných komplexů. Odnesla to hlavně voda, kterou středočeská krajina není schopná v potřebném množství zadržovat. V této oblasti se už časy mění. 

"Byla udělána novela zákona o záboru zemědělského půdního fondu, že už nově není možné stavět na polích, kde je bonita 1 a 2. To nám hodně pomáhá k tomu, že k tomu záboru dochází v menším počtu, protože tady je nejkvalitnější půda, je tady Polabí, takže je to velké území," řekl Miloš Petera, náměstek hejtmanky Středočeského kraje. 

Vztah k půdě ale někdy nemají ani ti, kteří na ní hospodaří. Většinou jde o případy, kdy se s půdou spekuluje a zemědělská činnost je třeba jen dočasnou záležitostí, která má vydělat peníze. 

"Je to samozřejmě oblast skladby zemědělských plodin. Výrazně stoupla řepka, zvětšil se výsev kukuřice a potlačily se klasické plodiny, které tady dříve byly, ať to byl jetel, vojtěška a pícniny. To způsobuje to, že ta voda se hůře vsakuje," řekl Miloš Petera.

V takových případech zatím není možné dělat nic. Proto chce kraj iniciovat novou dotační politiku. 

"Měli bychom vytvořit systém dotačních pobídek tak, aby naplňovaly tu koncepci, kterou chceme, i ve vztahu ke skladbě plodin. Když budete pěstovat plodiny, které se státu nelíbí, nedostanete na to peníze a budete si muset poradit jinak. Naopak, kdo to bude dodržovat, ten by měl být zvýhodněn. Samozřejmě by to byla nová věc a musí se projednat, protože to má i sociální dopad," řekl Miloš Petera.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu