Starosta Prahy 12 ocenil záchranné složky

  • 21. června 2018,
  • 16:12,
  • PRAHA 12,
  • Johanka Hubičková

Prostory Viničního domu v Modřanech, který je svou jedinečností považován za kulturní památku městské části Praha 12, byly využity k ceremonii předání ocenění složkám IZS. Medaile i pamětní listy předal osobně starosta Maruštík.

Reklama

Starosta MČ Praha 12 ocenil složky IZS. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil i Viničního domu v Modřanech.

"Je to ocenění ryze MČ a je to jakási forma ocenění jejich práce, protože oni nám chrání náš klid a naše bezpečí. I tato ocenění si zaslouží strávit příjemné odpoledne a večer v tomto prostředí," řekl Milan Maruštík, starosta MČ Praha 12. 

"Já jsem nesmírně rád, že se ta tradice ujala, a že skutečně starostové oceňují příslušníky všech složek IZS, protože se domnívám, že všichni příslušníci jsou nedoceněni a určitě je potěší, když vidí, že si jejich práce někdo váží," řekl Gejza Ulehla, ředitel OŘ MČ Praha 12.

Oceněni byly příslušníci místního oddělení PČR, strážníci, členové HZS i dobrovolní hasiči. 

"Já jsem rád za toto ocenění. Pro mě je to zadostiučinění, že člověk na té ulici se snaží dělat svou práci," řekl Štěpán Benca, strážník OŘ MČ Praha 12. 

"Jedná se zejména o ocenění za dlouholetou spolupráci. Toto je záležitost, kdy jsou tito chlapi na stanici v Modřanech, mají na starosti hasební obvod. My vnímáme to, že pan starosta a MČ si dokážou všimnout, že tady mají hasiče, a jsme za to rádi," řekl Roman Hlinovský, ředitel HZS hl. m. Prahy. 

"Toto je pro nás velká pocta. Jsme zařazeni do IZS. Nejen že nás materiálově MČ vybavuje, pomocí magistrátu a MČ máme velmi dobré vybavení. Pomoci ostatním je vlastně naším koníčkem a když se najde člověk, který toto ocení, tak samozřejmě veškerý dík patří jemu," řekl Vítězslav Svoboda, velitel družstva jednotky SDH Praha Cholupice. 

Ani horké letní počasí neubralo všem zúčastněným na dobré náladě a všichni, především pak ocenění, si odpoledně báječně užili.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Laboratoře PVK

Více PR článků
Zavřít reklamu