Magistrát hostil konferenci pro základní školy

  • 17. října 2019,
  • 8:17,
  • PRAHA,
  • Jan Varga

Magistrát hlavního města hostil konferenci Zástupce na cestě k úspěchu. Konference, které se účastnili zástupci ředitelů základních škol z celé republiky, se týkala problémů, které v tuto chvíli trápí české školství. Mezi ty patří hlavně financování, rozdíly v úrovni výuky a také šikana.

Reklama

Zástupci ředitelů základních škol z celé republiky zaplnili sál pražského magistrátu. Konala se tady konference, která se zabývala hlavními problémy v českém školství. Mezi ty patří financování škol, ale také rozdíly v kvalitě výuky v jednotlivých krajích republiky.

"Je to doloženo v číslech. Máme na to grafy, máme na to opravdu tvrdá data, prostě Karlovarský kraj, Ústecký kraj je na úrovni Bulharska, kdežto Praha je na úrovní Švýcarska. Takže ty diametrální rozdíly mezi kraji tady opravdu jsou a velkým úkolem vzdělávací politiky je tyto rozdíly snižovat a rovnat tak, aby dítě z Ústeckého kraje mělo rovné šance s dítětem, které se narodí v Praze," řekla Naděžda Eretová, organizátorka konference.

Zásadním tématem školství je také šikana. Na konferenci proto vystoupili odborníci, kteří účastníkům připomněli, že opatření proti šikaně v českých školách stále nejsou dostatečná.

"Základní je samozřejmě budování důvěry, bezpečného klimatu v té škole. Ale zároveň je to i o tom mít nastavená účinná opatření pro případ, že se ta šikana vyskytne," řekl Lukáš Kohoutek, ředitel centra primární prevence Jules a Jim.

Mezi dalšími body programu pak byly novinky v programech Erasmus. O výměnné studijní pobyty mají školy velký zájem a jsou součástí mnoha projektů. Do budoucna se dá počítat se snížením byrokracie.

"Evropská komise se snaží, aby ta administrativa se spíše snižovala. Takže i do budoucna s výhledem na nový program Erasmus, který bude od roku 2021 pokračovat ještě ve větším, bude tam více peněz a tak dále," řekla Dana Petrová, ředitelka Domu zahraniční spolupráce.

Na konferencí držel záštitu Magistrát hl. m. Prahy.

"Ty změny, které nyní ve školství probíhají, které se týkají financování, ochrany osobních údajů, změn celých oborových systémů, jsou něco, co Praha musí reflektovat," řekl Vít Šimral, radní hl. m. Prahy.

V rámci konference se také řešily první zkušenosti školních zařízení s GDPR ve školství. A novinky, které budou muset v už tak složitém systému školy přijmou za své.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu