Pražské metro je lépe chráněno proti povodni

  • 8. srpna 2017,
  • 12:52,
  • PRAHA,
  • Milan Řepka

Dopravní podnik hlavního města Prahy musel po povodních v roce 2002 investovat do oprav a nových technologií téměř 7 miliard korun. Nyní by už mělo být pražské metro na podobná rizika dobře připraveno.

Reklama

Povodně v roce 2002 byly pro pražské metro pohromou. Voda tehdy zaplavila 18 stanic a 20 kilometrů tunelů. Bylo poškozeno 107 eskalátorů, 23 výtahů a ve stanici Florenc zůstaly pod vodou dvě celé soupravy vagónů.

"V roce 2002 Prahu postihla povodeň, která byla více než stoletá. Všechna ta opatření, která byla plánována na stoletou vodu, bohužel v některých případech nestačila a jedním z těch kolizních nebo problémových míst bylo i pražské metro," řekl Jan Cibulka, vedoucí dispečinku DP hl.m.Prahy.

Škody byly sice obrovské, ale pro pražské metro to byla i příležitost.

"Byla dodána modernější a mobilní hradítka, která by měla odolat povodni a také byly opraveny všechny tlakové uzávěry v podzemní části metra. Byly provedeny úpravy na takzvaných průchodkách, dále byly například instalovány takzvané kulové ventily v podzemí, které zabrání zpětnému toku vody. Na některých stanicích byla provedena opatření proti účinku hydrostatického tlaku při zvýšené hladině Vltavy," řekla Aneta Řehková, tisková mluvčí DP hl.m.Prahy.

"Ať už to jsou opatření ve výstavbě protipovodňových stěn na nábřeží, ať už to jsou opatření v provozu metra, kde jsme udělali nějaké změny u tlakových uzávěrů a průchodek. Byly nadimenzovány na mnohem větší tlak vody, ať už teda spodní a nebo vody z povrchu. Veškerá opatření, která jsou v Praze po těchto zkušenostech realizována, vychází právě z povodní roku 2002. Nikoliv tedy z výšky stoleté vody nebo průtoku stoleté vody, ale z těch skutečných údajů z roku 2002," řekl Jan Cibulka.

Díky opatřením, která realizoval DP, je dnes metro chráněno jak proti průniku povrchové vody, tak proti rozlití tunely a stanicemi. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu