Biomedicínské inženýrství nabízí široké uplatnění

  • 1. března 2021,
  • 10:04

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně vychovává prakticky vzdělané odborníky zaměřené na technické, zdravotnické a bezpečnostní obory. Výuka probíhá v moderních a mnohdy unikátních laboratořích. Díky individuálnímu přístupu, praxím v renomovaných zdravotnických zařízeních a firmách mají absolventi téměř stoprocentní uplatnění na trhu práce. Vy máte nyní jedinečnou možnost podívat se, jaké studijní programy fakulta nabízí.

Reklama

"Zájemci o oblast zdravotnictví si mohou vybrat ze čtyř profesních bakalářských studijních programů: Fyzioterapie, Radiologická asistence, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a Zdravotnické záchranářství. Ve výuce využíváme unikátní pracoviště a laboratoře s nejmodernější přístrojovou technikou. Zájemcům o krizové řízení a ochranu obyvatelstva nabízíme bakalářský studijní program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva. Ať už si vyberete jakýkoli studijní program, budete mít jistotu dobrého uplatnění na trhu práce, případně budete moci pokračovat na naší fakultě ve studiu magisterském," doplňuje Zdeněk Hon – proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství.

K výuce jsou využívány laboratoře s nejmodernější přístrojovou technikou. Jedná se například o laboratoř robotické rehabilitace, hi-tech pacientské simulátory, plně vybavený sanitní vůz nebo simulované pracoviště jednotky intenzivní péče s umělým pacientem.

Vlajkovou lodí fakulty je bakalářský studijní program Biomedicínská technika. "Naši absolventi po absolutoriu mohou nastoupit do zdravotnického zařízení jako biomedicínští technici. Tím jsme svým způsobem výjimeční, jak v rámci ČVUT, kde jsme jediní, tak i v rámci ČR, kde jsme jedna ze čtyř fakult, která má tuto možnost. Studenti jsou připravováni zejména na práci s širokým portfoliem zdravotnické techniky. A to v různých provozech nemocničního zařízení. Ať už jsou to různé kliniky, operační sály, jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení a podobně. S tím souvisí i to, že celá naše výuka je založená z jedné třetiny na laboratorní výuce a v tomto smyslu je interdisciplinární výuka pokryta i speciálními technologiemi a vybaveními v našich laboratořích," řekl Jiří Hozman – garant programu Biomedicínská technika.

Dalším neméně zajímavým programem je Informatika a kybernetika ve zdravotnictví.

"Studenti se zde, kromě základů informatiky, programování a algoritmizace, naučí komunikovat se zdravotnickým personálem a s odborníky ve zdravotnictví," řekl Zoltán Szabó – vedoucí katedry Biomedicínské informatiky.

„V České republice neustále roste poptávka po zkvalitnění zraku. K tomu přispívá i fakt, že kvalita péče se v posledních letech výrazně zvýšila. Pokud vás toto zaměření zaujalo, program Optika a optometrie je pro vás jasná volba.," řekl Jakub Král, vysokoškolský asistent, program Optika a optometrie.

Díky skvělému vědeckému zázemí a vynikajícím odborníkům dokážeme reagovat na soudobé problémy, o čemž svědčí i vývoj nouzového plicního ventilátoru CoroVent. Na jaře letošního roku, kdy panovala obava z akutního nedostatku ventilátorů v nemocnicích, byl CoroVent ve spolupráci s partnery z iniciativy COVID19CZ vyvinut vědeckým týmem FBMI vedeným prof. Ing. Karlem Roubíkem, Ph.D. Ventilátor získal prestižní certifikaci FDA a povolení k prodeji a použití jako zdravotnický prostředek od Ministerstva zdravotnictví ČR. V rámci licence ČVUT ho vyrábí firma MICO.

Jestliže vás zajímají moderní technologie, přístrojová technika a medicína, nebo bezpečnostní problematika, pak je studium na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně nejlepší variantou pro vás. Studium zde je velmi prestižní a uplatnitelnost našich absolventů je téměř stoprocentní. Termín pro podání přihlášek je 31. března 2021.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu