Biomedicínské inženýrství nabízí široké uplatnění

  • 1. března 2021,
  • 10:04

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně vychovává prakticky vzdělané odborníky zaměřené na technické, zdravotnické a bezpečnostní obory. Výuka probíhá v moderních a mnohdy unikátních laboratořích. Díky individuálnímu přístupu, praxím v renomovaných zdravotnických zařízeních a firmách mají absolventi téměř stoprocentní uplatnění na trhu práce. Vy máte nyní jedinečnou možnost podívat se, jaké studijní programy fakulta nabízí.

Reklama

"Zájemci o oblast zdravotnictví si mohou vybrat ze čtyř profesních bakalářských studijních programů: Fyzioterapie, Radiologická asistence, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a Zdravotnické záchranářství. Ve výuce využíváme unikátní pracoviště a laboratoře s nejmodernější přístrojovou technikou. Zájemcům o krizové řízení a ochranu obyvatelstva nabízíme bakalářský studijní program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva. Ať už si vyberete jakýkoli studijní program, budete mít jistotu dobrého uplatnění na trhu práce, případně budete moci pokračovat na naší fakultě ve studiu magisterském," doplňuje Zdeněk Hon – proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství.

K výuce jsou využívány laboratoře s nejmodernější přístrojovou technikou. Jedná se například o laboratoř robotické rehabilitace, hi-tech pacientské simulátory, plně vybavený sanitní vůz nebo simulované pracoviště jednotky intenzivní péče s umělým pacientem.

Vlajkovou lodí fakulty je bakalářský studijní program Biomedicínská technika. "Naši absolventi po absolutoriu mohou nastoupit do zdravotnického zařízení jako biomedicínští technici. Tím jsme svým způsobem výjimeční, jak v rámci ČVUT, kde jsme jediní, tak i v rámci ČR, kde jsme jedna ze čtyř fakult, která má tuto možnost. Studenti jsou připravováni zejména na práci s širokým portfoliem zdravotnické techniky. A to v různých provozech nemocničního zařízení. Ať už jsou to různé kliniky, operační sály, jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení a podobně. S tím souvisí i to, že celá naše výuka je založená z jedné třetiny na laboratorní výuce a v tomto smyslu je interdisciplinární výuka pokryta i speciálními technologiemi a vybaveními v našich laboratořích," řekl Jiří Hozman – garant programu Biomedicínská technika.

Dalším neméně zajímavým programem je Informatika a kybernetika ve zdravotnictví.

"Studenti se zde, kromě základů informatiky, programování a algoritmizace, naučí komunikovat se zdravotnickým personálem a s odborníky ve zdravotnictví," řekl Zoltán Szabó – vedoucí katedry Biomedicínské informatiky.

„V České republice neustále roste poptávka po zkvalitnění zraku. K tomu přispívá i fakt, že kvalita péče se v posledních letech výrazně zvýšila. Pokud vás toto zaměření zaujalo, program Optika a optometrie je pro vás jasná volba.," řekl Jakub Král, vysokoškolský asistent, program Optika a optometrie.

Díky skvělému vědeckému zázemí a vynikajícím odborníkům dokážeme reagovat na soudobé problémy, o čemž svědčí i vývoj nouzového plicního ventilátoru CoroVent. Na jaře letošního roku, kdy panovala obava z akutního nedostatku ventilátorů v nemocnicích, byl CoroVent ve spolupráci s partnery z iniciativy COVID19CZ vyvinut vědeckým týmem FBMI vedeným prof. Ing. Karlem Roubíkem, Ph.D. Ventilátor získal prestižní certifikaci FDA a povolení k prodeji a použití jako zdravotnický prostředek od Ministerstva zdravotnictví ČR. V rámci licence ČVUT ho vyrábí firma MICO.

Jestliže vás zajímají moderní technologie, přístrojová technika a medicína, nebo bezpečnostní problematika, pak je studium na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně nejlepší variantou pro vás. Studium zde je velmi prestižní a uplatnitelnost našich absolventů je téměř stoprocentní. Termín pro podání přihlášek je 31. března 2021.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu