Praha urychlí územní řízení Radlické radiály

  • 27. listopadu 2019,
  • 22:37,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

Hlavní město chce urychlit proces územního řízení Radlické radiály. Souběžně s tím to procesem se budou prověřovat připomínky a podněty městských částí a občanů, které se týkají výstavby této klíčové stavby. Od tohoto kroku, který je u podobných projektů spíše ojedinělý, si pražský magistrát slibuje výraznou úsporu času.

Reklama

Rada hlavního města se rozhodla pro velmi ojedinělý krok v procesu výstavbu Radlické radiály. Souběžně s územním řízením této stavby bude probíhat studie k připomínkám, které vznesli občané, spolky a MČ. Sloučí tak 2 činnosti, které se budou vykonávat paralelně. Díky tomu dojde k výrazné úspoře času.

"Dnes jsme uskutečnili velice důležitý krok, abychom nějakým způsobem odšpuntovali ten projekt, aby mohl pokračovat. Budeme chtít, aby území řízení bylo co nejrychleji dokončeno a paralelně s tím proběhnou různé technické studie, studie proveditelnosti či urbanistické studie právě na ty podněty," řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Od ledna roku 2018 je evidováno 150 připomínek dotčených stran. Vedení pražského magistrátu plánuje tyto podněty prověřit a zohlednit nejpozději do 1,5 roku. Do té doby chce získat i územní rozhodnutí k této důležité dopravní komunikaci.

"Já se tímto rozhodnutím snažím uspíšit to, aby odvolání a připomínky od občanů nebyly tak silné, protože tímto rozhodnutím se jim snažím vyjít vstříc a všechny ty podněty se snažím prověřit," řekl Adam Scheinherr.

Mezi návrhy, které budou nově zohledněny, je např. propojení Jinonického a Radlického tunelu tak, aby byla snížena hluková i emisní zátěž v blízkém okolí. Zároveň by zde měla vzniknout tramvajová trať. Změny by se měly dotknout i napojení Radlické radiály na Zlíchově.

"Co už bylo technicky prověřeno, tedy že to neohrožuje právě EIA a podobné dokumenty, je do zakrytí těch 2 tunelů. Prověřuje se i vybudování dodatečného zakrytí hned od konce D5 k metru Nové Butovice," řekl Pavel Richter, předseda Výboru pro dopravu ZHMP.

Oproti původnímu záměru by měly projít proměnou i mimoúrovňové křižovatky a silnice. Ty budou navrženy tak, aby výrazně nenarušovaly ráz krajiny a prostory, které využívají místní obyvatelé k trávení volného času.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu