• Načítám...
>

Mezinárodní spolupráce je klíčovou hodnotou

Středočeský kraj hostil u příležitosti 20. výročí vstupu naší země do Evropské unie mezinárodní fórum hejtmanů. Představitelé čtyř partnerských regionů se zabývali možnostmi spolupráce v oblasti vědy a výzkumu a zamýšleli se i nad tím, jak podpořit mobilitu mládeže.

Reklama

Mezinárodní fórum hejtmanů zahájil Středočeský kraj jako hostitel prohlídkou klenotů českých dějin v historickém centru Kutné Hory zapsaném v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

„Jsme teď v Kutné Hoře, jsme v Galerii Středočeského kraje, kde jsme se setkali s našimi partnerskými regiony, které jsme dnes přivítali. Přijel k nám partnerský region Opolské vojvodství, to jsou Poláci, pak přijela Spolková země Porýní-Falc, Němci a potom francouzský region Burgundsko-Franche-Comté," řekla Petra Pecková (STAN) - hejtmanka Středočeského kraje.

V Galerii Středočeského kraje si hosté mohli prohlédnout i svatováclavskou korunu, jejíž repliku sem kraj nechal kvůli vzácné návštěvě dovézt. K vidění byla i výstava úspěšných projektů středočeských měst a obcí financovaných z prostředků Evropské unie.

"Byl to pro ně zážitek, hrozně se jim líbí Kutná Hora, líbí se jim Galerie Středočeského kraje," řekla Petra Pecková (STAN) - hejtmanka Středočeského kraje.

Program druhého dne byl už veskrze pracovní. Představitelé partnerských regionů se sešli se studenty Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře, aby s nimi probrali jednak možnost snížení věkové hranice pro volební právo na šestnáct let, ale hlavně jejich názory na mobilitu mládeže, tedy šancí na výměnné pobyty a studium v zahraničí. Studenti prokázali, že jim je vlastní kritické myšlení a diskuse byla skutečně živá.

„Všechna témata, která se zmínila, byla důležitá, ale myslím si, že by ta debata mohla být klidně delší, protože já jsem třeba ještě měl nějaký dotaz, který jsem neměl ani čas položit," řekl Matěj Tomášek - student Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

„Myslím si, že je dobré, že současní studenti mají možnost klást otázky, říkat svůj názor, aniž by je za to někdo trestal nebo pronásledoval," řekl Vladislav Slavíček - ředitel Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Velkou kritiku sklidil evropský program Erasmus, který má zajišťovat mobilitu studentů, ale klade jim překážky v podobě příliš zbyrokratizovaných procedur.

„Teď už je to těžší to cestování, celkově ta Evropská unie je taková těžší na to, aby se s ní diskutovalo. Já jsem musela využít pomoci naší učitelky angličtiny, aby mi pomohla s veškerou administrativou," řekla Lucie Voncová - studentka Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

„Středočeský kraj v této věci činí to, že připravujeme naší organizaci Vzdělávací institut Středočeského kraje na to, aby byl akreditovaným pracovištěm a mohl pro všechny naše organizace administrovat projekty Erasmus+ a umožnil tak našim žákům cestovat do zahraničí," řekl Milan Vácha (STAN) - radní Středočeského kraje.

Mezinárodní spolupráce je klíčová i v oblasti vědy a výzkumu.

„Budeme se hodně bavit s naším Středočeským inovačním centrem, navštívíme výzkumné instituce BIOCEV a ELI BEAMLINES a s inovačními agenturami našich partnerských regionů budeme tu stávající spolupráci ještě zintenzivňovat, k čemuž podepíšeme i dokument, který to bude stvrzovat," řekla Petra Pecková (STAN) - hejtmanka Středočeského kraje.

„V dnešní době nejde vědu dělat jenom na základě místní spolupráce. Zahraniční spolupráce je alfa a omega celého našeho výzkumu," řekl Pavel Martásek - ředitel centra BIOCEV.

„Vždycky říkám, že inovace jsou o spolupráci, o synergiích a o nalézání nových cest. A k tomu patří obohacení novými myšlenkami a novou spoluprací se zahraničím," řekl Pavel Jovanovič - ředitel Středočeského inovačního centra.

Čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím a německou spolkovou zemí Porýní-Falc datované rokem 2003 založilo síť čtyř regionálních partnerů pod názvem čtyřdohoda. Ta byla v době svého vzniku prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu