• Načítám...
>

Praha 11 obnoví značení sloužící k lepší orientaci občanů

  • 1. července 2022,
  • 8:48,
  • PRAHA 11,
  • Dagmar Kopečková

Od počátku vzniku Jižního Města II se občané na místě orientují podle unikátního systému značení. A ten se dočká obnovy. Co přesně pomáhá občanům v orientaci a jakým způsobem bude v tuto chvíli městská část Praha 11 postupovat, zjišťovala Dagmar Kopečková.

Reklama

Praha 11 chystá obnovu unikátního systému značení na území Jižního Města II. Značení na místě už dlouhá léta slouží k lepší orientaci občanů.

"Na Jižním Městě II si tvůrci uvědomili, že na sídlištích je problém s orientací a vytvořili docela unikátní systém značení. Vyšli z toho, že to Jižní Město II je tvořené velmi podobnými částmi toho sídliště, takže přiřadili každé té části určitý piktogram, který reprezentoval základní pojmy, jako je vzduch, voda, slunce, fauna a tak dále. Každému tomu piktogramu a tedy té oblasti přiřadili určitou barvu a těmi barvami označili štítové stěny domu, takže když šel člověk po sídlišti, tak stačilo zvednout hlavu a už jen podle těch barev těch štítů věděl přesně, ve které části, ve kterém segmentu toho sídliště se nachází," řekl Martin Sedeke, místostarosta MČ Praha 11.

Označeny byly mimo jiné i trafostanice nebo komíny. A barvy a piktogramy byly přidány také do orientačních map. V tuto chvílí nejsou značení na mnoha místech už téměř viditelná. Městská část proto plánuje značení obnovit.

"Přiznám se, že ten úplně prvotní impuls nebyl z mé hlavy. Bylo to, protože se na mě obrátili představitelé několika společenství vlastníků jednotek, takzvaných SVJ, s tím, že na fasádách tyto prvky mají a protože se chystají tu fasádu opravovat a myslí si, že to není jejich a že by na to městská část měla participovat, tak jak mají postupovat. V tu chvíli jsem byl přiveden k tomuto problému a po konzultaci s mými kolegyněmi z OÚR jsme dospěli k závěru, že by vůbec nebylo špatné zkusit celý ten systém v rámci možností obnovit. Samozřejmě už nejde obnovit úplně stoprocentně. Jednak přes veškerou snahu nevím úplně přesně, jaké prvky ho kde tvořily, odhadujeme, že víme tak 90 % a na některých místech už to obnovit nejde. V rámci možností se ho pokusíme co nejvíce obnovit a to z toho důvodu, abychom jednak napomohli orientaci uvnitř sídliště a jednak si myslím, že tím obnovujeme určitý genius loci toho sídliště jako takového," řekl Martin Sedeke. 

Aktuálně probíhá analýza stavu jednotlivých značení, na základě které získá městská část představu o technické a hlavně finanční náročnosti celého projektu. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu