Ze školy s IT zaměřením vycházejí specialisté

  • 11. února 2020,
  • 19:04,
  • PRAHA 9,
  • Lenka Castillo

Bezmála dvacet let už Základní škola Litvínovská 600 na pražském Proseku spolupracuje se Soukromou střední školou zaměřenou na výpočetní techniku, která se nachází tamtéž. Střední škola podporuje základní školu například s IT servisem či s výukou IT předmětů. Jedná se o jednu z prvních středních škol s tímto zaměřením, která byla v Praze před pětadvaceti lety otevřena.

Reklama

Prosecká Soukromá střední škola, která se specializuje na výpočetní techniku, je už nyní plná potenciálních zaměstnanců těch nejkvalitnějších IT firem, nebo studentů, kteří si mohou ihned založit svoji vlastní firmu. Počítačové mágy i jejich kantory jsme s kamerou navštívili přímo v prostorách školy, aby nám o této, ale také o vedlejší základní škole a jejich spolupráci, řekli více.

"My sázíme na to, aby ten náš absolvent toho uměl co nejvíce, tedy aby ten jeho záběr byl co nejširší. A nad rámec toho ještě máme 3 specializace," řekl Martin Vodička, ředitel SSŠ výpočetní techniky.

Mezi ně patří programování, databázové systémy, správa počítačových sítí a specializace na grafické systémy a tvorbu webu. Ve škole studuje celkem 360 studentů, 18 z nich jsou dívky. Někteří z absolventů zde dokonce učí.

"Já jsem rád, že jsem to tady vystudoval. Myslím si, že ta škola mi docela dost dala. Rád předávám ty informace dál," řekl Pavel Ivon, lektor SSŠ výpočetní techniky.

Škola má dnes 8 plně moderně vybavených učeben a více než 200 počítačů.

"My se snažíme o to, aby ti naši absolventi byli skutečnými odborníky," řekl Martin Vodička.

Škola proto spolupracuje i s vedlejší ZŠ, kde je díky tomu rozšířena výuka výpočetní techniky.

"Ta spolupráce počíná už tím, že někteří vyučující z naší školy učí na střední škole a naopak, někteří pedagogové ze střední školy učí u nás," řekla Věra Cyprichová, ředitelka ZŠ Litvínovská 600.

"Zájem je velký. Máme i kroužky na informatiku už od 2. třídy. Naše děti mají informatiku od 5. do 9. třídy povinně a dále volitelně kroužky," řekla Hana Štěpánková, lektorka ZŠ Litvínovská 600.

Spolupráci obou škol oceňuje a podporuje i radnice Prahy 9.

"Myslím si, že ta škola za těch 25 let fungování prokázala, že je velmi dobrou školou s jistotou budoucnosti a budoucího zaměstnání všech absolventů. Jednoznačně Litvínovská 600 dnes tou profilací na výpočetní techniku našla krásný způsob, jak získávat a přetahovat ty další děti," řekl Zdeněk Davídek, radní MČ Praha 9.

Žáci ZŠ mají možnost využívat některé z učeben školy střední. Sami k výuce používají zejména dotykové tabule, tablety a k dispozici jsou též samozřejmě počítačové učebny. Základní školu navštěvuje 700 žáků. Ročně pak průměrně 4 až 5 z nich pokračuje ve studiu výpočetní techniky právě na této střední soukromé.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu