• Načítám...
>

Praha 9 vzdělává ukrajinské děti v adaptačních skupinách

  • 29. dubna 2022,
  • 15:12,
  • PRAHA 9,
  • Dagmar Kopečková

Praha 9 zřídila pro ukrajinské děti adaptační skupiny. Ty mají aspoň částečně nahradit školní výuku a mají pomoci dětem se adaptovat v novém prostředí. Adaptační skupiny se nachází například v Poděbradské ulici nebo v Litvínovské ulici na Proseku.

Reklama

Ukrajinské děti mohou nově v městské části Praha 9 docházet na výuku do adaptačních skupin. Celkem tři třídy a kabinet pro učitele vznikly v Poděbradské ulici v budově, kde dříve sídlila Česká pošta. 

"Kdybychom tady natáčeli před třemi měsíci, tak by tady byl neuvěřitelný nepořádek, všechno, co tady po České poště zůstalo a co se nestihlo odklidit. Nebo kdybyste se mě zeptali, jestli se tady může někdy učit, tak bych řekl, že ne. Ale díky obyvatelům Prahy 9 a dobrovolnické pomoci za mnou vidíte adaptační skupiny," řekl Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9.

"Městská část Praha 9 v těchto prostorech zřídila ve třech třídách tři adaptační skupiny pro děti z mateřských škol, pro první stupeň a pro druhý stupeň. Principem a cílem je adaptovat ty děti na české prostředí, naučit je český systém vzdělávání," řekl Zdeněk Davídek, radní MČ Praha 9.

Aktuálně na výuku dochází zhruba 50 dětí, pro které jsou připraveny mimo jiné i hodiny českého jazyka.

"Tyto adaptační skupiny jsou určené pro děti, které nemají možnost chodit do své školy, jelikož je možné, že už jejich školy ani neexistují. A tady mají možnost se učit český jazyk. Mají také hodiny anglického jazyka. Vyučujeme téměř všechny předměty, které by měly na Ukrajině," řekla Lidiia Portianko, ředitelka, učitelka.

Provoz adaptačních skupin bude financován z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

"Předpokládáme, že veškeré náklady spojené s personálem uhradí dotace MŠMT a my jako městská část Praha 9, kromě toho, že jsme to vybavili a vymalovali, tak budeme hradit provozní náklady, to znamená teplo, světlo, vodu a stravu," řekl Zdeněk Davídek. 

Praha 9 počítá s dalším nárůstem počtu ukrajinských dětí a nevylučuje možnost vzniku dalších adaptačních skupin. Městská část také usiluje o zřízení školy v budově po Komerční bance ve Freyově ulici, kde aktuálně sídlí Krajské asistenční centrum pro uprchlíky.

"Myslím si, že ty třídy budeme muset rozšiřovat, ale nebude to vlastně už jen o těchto prostorech, protože těch ukrajinských tříd budeme potřebovat mnohem více. V tomto směru potřebujeme, aby ministerstvo školství udělalo výjimky, abychom mohli využívat jakékoliv prostory. Víme všichni, že v Praze prostory na školy nejsou. Myslím si, že taková školící centra, střediska a tyto různé prostory se budou hodit. To je právě to, proč jsme chtěli tu bývalou budovu, kde dnes sídlí Krajské asistenční centrum pomoci, protože tam je řada těch školících center a tam by ty učebny byly nádherné a krásné. Je to vlastně připravené," řekl Tomáš Portlík. 

Na území městské části jsou i další adaptační skupiny pro ukrajinské děti, mimo jiné například v Litvínovské ulici na Proseku.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu