Pošta byla jedinou institucí zaměstnávající ženy

  • 14. ledna 2020,
  • 20:57,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

Působení žen v českých zemích na poštách se datuje už od 16. století. Jak to tehdy fungovalo a jak se vyvíjelo jejich postavení vedle mužů, to se dozvíte v pražském Poštovním muzeu. Součástí výstavy jsou i praktické dílny určené dětem.

Reklama

Působení žen v poštovní službě v českých zemích od 1. poloviny 16. století až do nedávné minulosti. To je téma nové expozice nazvané Ženy na poště. Tato instituce totiž byla jednou z mála, která umožnila něžnému pohlaví pracovní uplatnění, což bylo až do začátku 20. století velmi neobvyklé.

"Zejména to bylo v případě, kdy jejich manžel zemřel a ony ovdověly. Mohly se stát poštmistryněmi, tedy vedoucími pošt. A to už bylo v tom 16. století. Bylo to velmi překvapivé, netradiční, protože v té době se ženy většinou ještě nezapojovaly do státní služby, takže v tom byla pošta výjimečná," řekl Jan Kramář, kurátor výstavy.

Důležitým mezníkem se stal rok 1869, kdy vyšlo ministerské nařízení, díky kterému se mohly ženy zapojit i do jiných poštovních profesí.

"O rok nebo dva později od začátku 70. let 19. století to bylo možné i pro ostatní ženy, pokud chtěly pracovat v telegrafní službě. Potom se mohly stát telegrafistkami. A od počátku telefonu, tedy v českých zemích od roku 1881, se mohly stát i telefonistkami," řekl Jan Kramář.

Součástí výstavy jsou i praktické dílny. V rámci nich si mohou zejména děti vyzkoušet např. přepojování telefonátů nebo běžnou úřednickou práci na poště.

"Ti nejmenší si tady mohou vyzkoušet, jaké bylo přepojovat telefon na poště, jaké bylo používat telegraf, mohou si tady zkusit vyplnit telegrafní formulář a podobně. Mohou si to vyzkoušet pod odborným vedením," řekl Jan Kramář.

Výstava Ženy na poště bude pro zájemce přístupná do neděle 12. dubna.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu