• Načítám...
>

Nejvíce drog v odpadních vodách je v Praze

  • 3. února 2020,
  • 16:55,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

Drogy ve stokách. To je téma, kterým se dlouhodobě zabývají vědci z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v pražských Dejvicích. Na základě vzorků odebraných z odpadních vod lze totiž odhalit, ve kterých částech je nejvyšší spotřeba kokainu, pervitinu či extáze. Tyto výsledky pak mohou využít policisté či terénní pracovníci zaměření na prevenci.

Reklama

Věra Očenášková, která vede oddělení hydrochemie výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, se věnuje výskytu nelegálních drog v odpadních vodách už 6 let. A to v rámci celé ČR. Asi nikoho nepřekvapí, že největší spotřeba těchto látek byla zjištěna v Praze, konkrétně v Holešovicích, v Karlíně nebo na Žižkově. Nejčastěji se v těchto lokalitách vyskytuje kokain.

"Nejvíce kokainu jsme našli ve stoce B, do které spadají oblasti Holešovice, Letná, Žižkov, část Karlína. Je to taková část, která obepíná to centrum Prahy. Ten kokain je dražší droga, takže to souvisí i s kupní silou obyvatelstva, které tam bydlí, takže to zřejmě souvisí i s tímto," řekla Věra Očenášková, vedoucí odd. hydrochemie VÚV T. G. Masaryka.

Výzkumníci v odpadních vodách nalezli i jiné drogy. Velké zastoupení měl také pervitin nebo extáze.

"Pervitin je potom v dalších oblastech. Jsou to třeba některá sídliště. Extáze, ta je vlastně ve stejné oblasti, jako je ten kokain, tak tam bylo, pokud si to dobře pamatuji, zvýšené množství i extáze, což je tedy typická víkendová droga. On i ten kokain je spíše víkendová droga, než na celotýdenní užívání," řekla Věra Očenášková.

Odběry zajistili zaměstnanci PVK, kteří na vybraných místech čerpali vzorky odpadních vod po dobu 24 hodin. 

"Jedná se o páteřní sběrače, kterými proudí odpadní voda téměř z celé Prahy na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči. My odebíráme vzorky po celé síti. Jak na těch jednotlivých stokách, těch sběračích, tak i na přítoku do čistírny, abychom věděli, co nám tam proudí a v jaké kvalitě a případně abychom tomu přizpůsobili čištění," řekl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí PVK.

Získané informace předá ústav hlavnímu městu. To se pak rozhodne, jak s těmito daty naloží. S největší pravděpodobností budou sloužit policistům a terénním pracovníkům, kteří se zaměřují na drogovou prevenci v určitých lokalitách.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu