• Načítám...
>

Praha hostila 5. ročník festivalu ZUŠ Open pomáhá

  • 20. října 2021,
  • 10:36,
  • PRAHA,
  • Jaroslav Šetlík

Praha hostila 5. ročník akce ZUŠ Open pomáhá. Ten byl letos s podtitulem Po stopách sv. Anežky České a jeho výtěžek putoval na podporu Dívčí katolické školy. Do jejích prostor mohli, v rámci této akce, návštěvníci nahlédnout, a také si zakoupit některý z výrobků tamní chráněné dílny.

Reklama

Ani letos hlavní město neminul celostátní festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. 5. ročník akce ZUŠ Open pomáhá byl letos s podtitulem Po stopách sv. Anežky České.

"Kdy ve spolupráci s pražskými základními uměleckými školami chceme přednést nejen krásnou duchovní hudbu, renesančních a barokních mistrů převážně, ale také jsme navázali úzkou spolupráci s Dívčí katolickou školou Praha a chráněnou dílnou Inspirace. A v její prospěch se dnešní koncert koná," uvedla Irena Pohl Houkalová, ředitelka festivalu.

"Je to osobně pro mě velice cenná škola v tom, že zaplňuje takovou mezeru na trhu pražských škol, kde by tyto dívky hledaly uplatnění, i v rámci školství i v rámci potom praxe, velice těžko. A myslím si, že byť je to církevní škola, tak magistrát má být rád, že ji má a má se snažit přispět na její podporu. Proto jsme oslovili naše základní umělecké školy skrze ZUŠ Open, abychom dnes udělali slavnostní koncert a skrze dobrovolné vstupné a dary se pokusili podpořit aktivity této školy," upozornila Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP. 

V rámci koncertu zazněla, v podání žáků téměř deseti pražských základních uměleckých škol, díla například od Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a dalších.

"Zazní zde také autorská skladba Františka Fialy z kantáty ke svaté Anežce České. Takže ten program bude bohatý a vystoupí také skvělý chlapecký sbor Pueri Gaudentes ze ZUŠ Šimáčkova," kokretizovala Irena Pohl Houkalová, ředitelka festivalu.

Po skončení koncertu následovala druhá část programu. Během ní mohli návštěvníci nahlédnout do prostor Dívčí katolické školy.

"To bude nejen prohlídka, ale ještě budou hudební vstupy dětí ze školy Jaroslav Ježka pro nevidomé a pro žáky s kombinovaným postižením. A těšit se můžeme na krásné výrobky z chránené dílny," dodala Irena Pohl Houkalová, ředitelka festivalu.

Výrobky si mohli návštěvníci na místě zakoupit a přispět tak na podporu této školy.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu