• Načítám...
>

Praha má Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku

  • 18. ledna 2022,
  • 13:05,
  • PRAHA,
  • Jaroslav Šetlík

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila klíčovou strategii, která má za cíl výrazné snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a emisí skleníkových plynů v hlavním městě. Strategie cirkulární ekonomiky, tedy oběhového hospodářství, navazuje na Klimatický plán hl. města Prahy do roku 2030. Principy oběhového hospodářství chce metropole zavést především v oblasti stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, v oblasti zemědělství a potravin.

Reklama

Pražští radní odsouhlasili Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Jejím cílem je výrazné snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a emisí skleníkových plynů v hlavním městě.

"Principy oběhového hospodářství chceme zavést především v oblasti stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou a zemědělství a potravin. Schválená strategie představuje rámec pro aktivity, které může Praha, principy oběhového hospodářství, zavést do každodenního života města a podpořit jejich rozvoj," uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Velký důraz tak bude kladen na prevenci samotného vzniku odpadů a co nejdelší udržení surovin a výrobků v oběhu. 

"Strategie je součástí dlouhodobého plánu metropole snížit emise CO2, dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality hlavního města. A až čtyřicet pět procent globálních emisí CO2 se váže na spotřebu jídla, materiálu a výrobků, které každodenně užíváme. Oběhové hospodářství tak otevírá prostor pro nové postupy a inovace," upozornil Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy.

To se ale netýká pouze průmyslového odvětví či zemědělství. Oběhové hospodářství souvisí i s domácnostmi a jejich každodenním fungováním.

"Ke snížení množství odpadu, zejména toho objemného z domácnosti, může přispět intenzivnější využívání sítě re-use služeb, tedy služeb, upřednostňujících principy oběhového využití věcí a výrobků, jejich oprav, a také následného sdílení. Jsou to kupříkladu opravárny, sběrné dvory, které vrací výrobky zpět do oběhu či komunitní akce typu 'Železné neděle', které chceme opět zavést," doplnil Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Zavedení strategie dává hlavnímu městu zároveň příležitost ke vzniku nových služeb, produktů a nových pracovních míst. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu