• Načítám...
>

Thomayerova nemocnice bude mít čistírnu odpadních vod

  • 15. února 2024,
  • 15:40,
  • PRAHA,
  • Kristýna Svobodová

V areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice postaví unikátní čističku specifických nemocničních odpadních vod přímo u jejich zdroje. Tato voda tak už nepoteče přímo do kanalizace. Zástupci nemocnice a společnosti Pražské vodovody a kanalizace o přesných plánech a zahájení stavby informovali na tiskové konferenci v areálu nemocnice.

Reklama

Fakultní Thomayerova nemocnice bude mít vlastní čistírnu odpadních vod. Ta je totiž zatížená nejrůznějšími infekcemi, hormony nebo farmaky. Moderní čistírna, která má stát přímo u zdroje takto znečištěné vody, by pak měla zamezit jejímu přímému šíření do kanalizace.

"Jsou to i stopové zbytky antibiotik a hlavně mikroorganismy, které potom následně mají možnost bujet v té stokové části té kanalizace a následně potom je potřeba se s nimi nějak vypořádat v té centrální čističce, což nemusí být vždy úplně jednoduchá záležitost, proto se snažíme vpouštět do té kanalizační sítě co nejvíce vyčištěnou vodu," řekl Jan Halíř - náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz FTN.

Zbytky léčiv, kontrastních látek a dalších polutantů by tak z nemocniční vody měly pomoci odstranit nové technologie budoucí nemocniční čističky. 

"Jedná se o dva druhy technologií, jedno z nich je doplnění mechanického přečistění bubnovým mikrosítem, které nám pomůže jen tu vodu předupravit, aby byla lépe zpracovatelná v dalších částech procesu, ale to je část, která se mikro polutantů jako takových přímo netýká. Ta stěžejní část projektu je doplnění úplně nové části takzvaného terciálního čistění, kdy budeme mít tři technologie, bude to technologie mikrofiltrace, ozonizace a sorpce na granulovaném aktivním uhlí," řekl Robert Kvaček - technolog pitných vod PVK.

Realizace nové čistírny odpadních vod by v areálu nemocnice měla vzniknout do konce letošního dubna.

"Nyní jsme předali staveniště, dodavatel si ho převzal, začne si připravovat staveniště k realizaci," řekl Jan Halíř - náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz FTN.

"Stavba jako taková je koncipovaná tak, aby se provozu vůbec nedotkla, provoz čistírny bude zachován po celou dobu realizace stavby," řekl Robert Kvaček - technolog pitných vod PVK.

Nemocniční čistička odpadních vod přijde na bezmála 23 milionů 100 tisíc korun. Projekt díky Norským fondům finančně podpořil Státní fond životního prostředí České republiky.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu