• Načítám...
>

Praha chce prevencí na školách zabránit šikaně

  • 8. dubna 2024,
  • 15:08,
  • PRAHA,
  • Ondřej Švec

Pražští radní odsouhlasili poskytnutí dotací na prevenci ve školách a školských zařízeních v Praze pro letošní rok ve výši 20 999 000 Kč. Nejrůznější aktivity mají za cíl předcházet šikaně, kyberšikaně či užívání návykových látek. Mají také podpořit duševní zdraví dětí a pedagogů. Návrh musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Reklama

Na českých školách přibývá případů šikany mezi dětmi. Nejčastěji se odehrává ve škole, v zájmových kroužcích, ale i venku, nebo stále častěji v kyberprostoru. Hlavní město Praha danou situaci rozhodně nepodceňuje a tak se chce více zaměřit na prevenci ve školách, která má šikaně předcházet.

„Byla schválena dotace téměř 21 milionů korun, která je určena na vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků. Škála rizikového chování, kterému mohou být žáci a studenti vystaveni, je velmi široká,“ říká primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

Vedle již zmíněných jde o další projevy agrese, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, záškoláctví a další typy rizikového chování u žáků a studentů.

„Když to shrnu, cílem je pomocí prevence zvýšit bezpečné prostředí na školách a dbát o duševní zdraví všech, kteří se tam vyskytují,“ uzavírá Bohuslav Svoboda (ODS), primátor hlavního města Prahy.

Kromě škol jsou žadateli o dotace školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči se sídlem v Praze, dále nadace, spolky, ústavy a veřejně prospěšné společnosti, které působí v pražských školách a školských zařízeních. U dětí a dospívajících se přitom dlouhodobě zhoršuje duševní zdraví. Podle posledního šetření Centra primární prevence a magistrátu vykazuje 29 procent žáků druhého stupně a středních škol v Praze příznaky vysoké nebo střední míry úzkosti. Smutnou zprávou je i to, že například u dětí ve věku 15 až 19 let je třetí hlavní příčinou úmrtí sebevražda. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu