• Načítám...
>

Praha desítkami milionů podpoří adiktologické služby

  • 8. dubna 2024,
  • 15:39,
  • PRAHA,
  • Ondřej Švec

Pražští radní odsouhlasili neinvestiční dotace organizacím, které poskytují adiktologické služby. V letošním roce je hlavní město podpoří částkou 84 599 950 Kč. Podpořeny tak budou organizace poskytující léčbu, terénní a poradenské programy a další služby pro uživatele návykových látek. Poskytnutí dotací musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Reklama

Hlavní město Praha podpoří adiktologické služby, které pomáhají lidem s léčbou nejrůznějších závislostí. Praha se podporou zaměří zejména na uživatele drog. Bez pomoci druhých totiž představují riziko nejen sami sobě, ale i celému svému okolí. Do programu bylo přijato celkem 28 žádostí, a to jednoletých i víceletých. V některých případech šlo o dofinancování již běžících programů.

„Celkově bylo na tyto účely vyčleněno 85 milionů korun a jsou určeny pro nevládní organizace, pražské městské části nebo jiné právnické osoby působící právě v oblasti adiktologie,“ vysvětluje primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

Finanční prostředky budou použity na kontaktní poradenské služby, terénní programy, ambulantní a substituční léčbu, lůžkovou péči nebo doléčovací programy.

„Cíleny jsou i na uživatele drog ve vazbách nebo věznicích. Když to shrnu, tak snahou je minimalizovat zdravotní, sociální a jiná rizika spojená s užíváním návykových látek. A to jak léčbou, změnou životního stylu a postojů nebo začleněním lidí se závislostmi do společnosti,“ uzavírá Bohuslav Svoboda (ODS), primátor hlavního města Prahy.

V programu město přispěje rovněž na výzkumy a studie na vyhodnocení potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb nebo poskytování informací uživatelům návykových látek a patologickým hráčům nebo jejich příbuzným. Město zároveň plánuje otevřít nová kontaktní místa pro osoby se závislostí, které budou nabízet adiktologické služby. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu