• Načítám...
>

Je známa příčina špatné vody v Praze 6

Není to tak dlouho, co obyvatelé Prahy 6 řešili kvalitativní havárii pitné vody. V návaznosti na to byla ustavena Pracovní skupina, která měla za cíl zjistit příčiny a navrhnou opatření. Cíle této skupiny byly naplněny a občané Prahy 6 mohou beze strachu pít svou vodu.

Reklama

V reakci na kvalitativní havárii pitné vody v Praze 6 byla Pražskou vodohospodářskou společností a.s. ustavena Pracovní skupina, která měla zjistit mimo jiné příčiny této havárie. “Jednou z příčin bylo stáří řadů, které se nám křížily. Jak ten vodovodní, tak ten kanalizační. Dále to způsobily stavební činnosti v okolí, kdy pravděpodobně došlo k narušení těchto řadů. Nicméně tento faktor byl dále násoben tím, že v rámci průsaku do kanalizace nebylo možné dosáhnout úplného vyčištění během proplachu,” řekl předseda představenstva PVS Petr Žejdlík.

Pracovní skupina dále navrhla taková opatření, která budou minimalizovat rizika opakování obdobné situace. “Opatření byla rozdělena na dvě části, na krátkodobá a dlouhodobá opatření. Krátkodobá opatření spočívají především ve změně postupů. My už nemůže pracovat s tím ,že věříme, že jsou sítě postaveny v souladu s normami. Podle toho musíme dále jednat,” řekl generální ředitel PVS Petr Mrkos.

V takových případech bude PVS veškeré manipulace přesouvat do kategorie vysoce rizikové. Postup tedy bude takový, jako kdyby ke kontaminaci mohlo dojít. “Budeme zjišťovat metody rychlejší mikrobiologické analýzy, protože většina našich sond je na chemickou analýzu. mezi ta střednědobá opatření patří především to, že budeme provádět systémově průzkum celé sítě, abychom ověřili průběhy vodovodních řadů,” uvedl Petr Mrkos.

Takových míst, kde nejsou kanalizační ani vodovodní řady zapsány v dokumentaci je v Praze ale více. “Můj osobní dojem se dá popsat jedním slovem a tím je překvapení. To, že se uloží vodovod pod kanalizaci, je totální porušení všeho. Doufejme, že je to vzácná výjimka,” řekla radní Magistrátu hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Vodovod, který způsobil kontaminaci celého pásma je odpojen a během několika měsíců dojde k jeho úplnému nahrazení.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu