• Načítám...
>

Jak funguje hlavní město?

Hlavní město má z hlediska ekonomiky zcela výsadní postavení v rámci celého Česka. Ekonomický výkon metropole totiž vytváří stabilně téměř čtvrtinu státního hrubého domácího produktu. Praha je ale také centrem kultury, politiky a vzdělávání. O všem důležitém, co se na jejím území bude dít, rozhoduje zastupitelstvo a rada hlavního města. Více o fungování města už v následující reportáži.

Reklama

Praha je druhým nejlidnatějším městem v tuzemsku. Na jejím území žije dvanáct procent obyvatelstva České republiky, tedy přes milion dvě stě tisíc lidí. A právě ten milion každý rok rozhodují v komunálních volbách o složení zastupitelstva, které v metropoli rozhoduje o všem důležitém.

Politolog Petr Jümptner uvedl: „V rámci systému kolektivního rozhodování máme soustavu tří hlavních institucí, čili zastupitelstvo, rada a starosta, v případě Prahy primátor. Dá se říct, že zastupitelstvo je tou nejdůležitější institucí samosprávy města, má ty hlavní pravomoce.“

Zastupitelé se scházejí zpravidla jednou měsíčně na veřejných zasedáních. Ta se konají zde, ve velkém sále budovy pražského magistrátu.

Mluvčí magistrátu hl. m. Prahy, Tadeáš Provazník uvedl: „Zastupitelstvo hlavního města Prahy se skládá z šedesáti pěti členů, rozhoduje například o rozpočtu hlavního města, dále také o udělení cen a občanství hlavního města. Dále například navrhuje zákony pro poslaneckou sněmovnu a schvaluje program celoměstského rozvoje a jeho obvodů.“

Zastupitel také volí pražského primátora a radu hlavního města Prahy, která má celkem jedenáct členů.

„Rada je kolektivní exekutivum, zabezpečuje konkrétní chod hlavního města a zabezpečuje plnění rozpočtů. Rozhoduje o odvolání vedoucích odborů magistrátu a primátor je tedy tou hlavou, která zastupuje město navenek,“ vysvětlil Jümptner.

„Rada hlavního města se schází zpravidla jednou týdně a jednání jsou neveřejná. Z každého jednání je pořizován záznam, zápis, který je potom k dispozici každému občanu města Prahy,“ uvedl Provazník.

A jaké je v komunální politice zastoupení žen?

„Obecně platí, že v české republice je zastoupení žen v politice ne úplně vysoké, ale na té komunální úrovni není zas tak špatné. V rámci komunální úrovně existuje několik rozdílů, dá se říci, že čím větší město, tím méně se ženy prosazují. A důvody jsou podobné jako v té velké politice, protože politika v Praze je velmi podobná té velké. Je potřeba se prosadit ve stranickém životě, v mocenském světě. Je nutné absolvovat nespočet schůzí, na které ty ženy nemají čas, nebo to neberou jako gró toho, jak by měly v politice vystupovat a co by měly dělat,“ dodal Jümptner.

Jednání pražského zastupitelstva může být ustavující, řádné nebo mimořádné. V prvním případě jde o schůzi nově zvolených členů, kterou po skončení komunálních voleb svolá vždy dosavadní primátor.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu