Kraj podpoří neziskové organizace

Neziskové organizace dostanou od Středočeského kraje na primární prevenci a vzdělání zaměstnanců v oblasti adiktologie přes 4 miliony korun. Kraj zároveň zavedl nová pravidla získávání dotací. Ta by měla umožnit získat více prostředků na činnost těchto organizací.

Reklama

Středočeský kraj poskytne dotaci neziskovým organizacím na podporu rozvoje primární prevence, vzdělávání zaměstnanců, oblasti adiktologie a protidrogovou prevenci a udržitelnost nízkoprahových služeb. Mezi organizace, které získají tuto dotaci, patří např. obecně prospěšná společnost Magdaléna, která působí v rámci ČR už 22 let.

"Ty peníze jsme vlastně dostali hlavně na ty terénní programy, což jsou kolegové, kteří pracují přímo s klienty na ulicích, sbírají injekční stříkačky a podobně. A vedle toho jsme dostali peníze na programy preventivní, kde naší snahou je to, aby děti nezačaly drogy užívat," řekl Ondřej Sklenář, ředitel o.p.s. Magdaléna.

Tato organizace poskytuje především preventivní programy, které jsou určené žákům 6. až 9. tříd a studentům středních škol. Kromě toho se zaměřuje i na léčbu osob závislých na drogách či výherních automatech.

"A v neposlední řadě máme programy léčebné, ambulantní a pobytové, takže tam směřujeme klienty k abstinenci a k ukončení užívání návykových látek a návrat zpátky do běžného života," řekl Ondřej Sklenář.

Středočeský kraj plánuje v oblasti poskytování dotací na protidrogovou prevenci a kriminalitu zvýšit transparentnost. K tomuto účelu založil nový fond prevence, který bude zřizovat. Využívání finančních prostředků tak bude pod přímým dohledem kraje a zamezí se tak případnému zneužití.

"My se snažíme stanovit nová pravidla, která by se v maximální možné míře oprostila od individuálního poskytování jednotlivých dotací. A nastavit to prostřednictvím především fondů prevence. Počítáme s úzkou spoluprací s Úřadem vlády," řekl Robert Bezděk, radní Středočeského kraje.

Dotaci od kraje v celkové výši 4 191 500 korun si také rozdělí organizace Laxus, Seminaris a Prostor+, které se taktéž věnují protidrogové činnosti.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu