• Načítám...
>

Rozvoj Milovic řeší pracovní skupina

Rozvojem bývalého vojenského areálu v Milovicích se zabývá pracovní skupina. Tu tvoří zástupci místních obcí, kteří budou spolurozhodovat o tom, jak zastavitelné území vhodně využít. S územím může kraj opět nakládat po mimosoudním vyrovnání se společností Mladá RP, která kraj žalovala o 150 milionů korun za bezdůvodné obohacení.

Reklama

Jak jsme už informovali, bývalý vojenský prostor v Milovicích se bude rozvíjet. O jeho budoucnosti rozhodne speciální skupina složená ze zástupců místních obcí, která má společně s krajem zvolit nejvhodnější variantu, jak bude možné rozsáhlé území patřící kraji dále využít.

"Nejsou to jen plány toho kraje, ale je to tak, že se dohodli s námi a já jsem inicioval s těmi starosty udělat tu komisi. Mají o tom největší vědomosti, znají tu historii a kraj se dohodl s námi tak, že se půjdeme domluvit, co vlastně potřebujeme a co uděláme s tím prostorem, aby to nikomu neubližovalo v infrastruktuře a propojení," řekl Lukáš Pilc, starosta Milovic. 

Očekává se například rozšíření investic skupiny Valeo, která na milovickém polygonu testuje moderní technologie pro automobilový průmysl. V další části území pak prostor slouží jako rezervace vzácných kopytníků. Na šesti set hektarovém území zbývá dostatečné množství prostoru, na kterém mohou vznikat i další projekty.

"Kraj bude moci konečně nějakým strategickým systémovým přístupem začít tyto plochy pronajímat, revitalizovat a obhospodařovat tak, aby z nich byl nějaký výnos, ne jen náklad," řekl Věslav Michalik, náměstek hejtmanky Stč. kraje. 

Bývalý vojenský areál Milovic se do rukou kraje vrátil po finančním vyrovnání se společností RP Mladá, která kraj žalovala o 150 milionů korun. Teď bude muset společnost do konce července vyklidit pole a zlikvidovat také zbytky bývalých vojenských staveb, jejichž demolici společnost na území prováděla.

"Kraj si nechá zádržné ve výši 20 milionů korun, z toho 5 milionů korun je na odstranění vad a nedodělaného prostoru v terénu a 15 milionů je na to, že Mladá RP si pronajme část pozemků, kde má uskladněnou jejich suť a do 31. 7. tu suť odstraní a odveze. Jinak si těch 15 milionů kraj nechá a může to zadat i jiné firmě," řekl Libor Lesák, radní Středočeského kraje. 

Smlouvu se kraj rozhodl před lety vypovědět, protože podle něj společnost neplnila své závazky. Firma se proti tomu vymezila a žalovala kraj za bezdůvodné obohacení, které vzniklo demolicí částí staveb.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu