SIC má velké plány

Středočeský kraj je největším krajem ČR. Žije v něm 1,3 milionu obyvatel ale nemá vlastní hlavní město. Ve svém středu totiž svírá Prahu jako přirozené hospodářské i společenské centrum země. Praha přitahuje technologie, výzkumné i vědecké kapacity a z toho může Středočeský kraj hodně těžit. A navíc má prostor, kterého se Praze nedostává.

Reklama

"Byli bychom velmi rádi, kdyby to spojení s Prahou a s novým vedením pražské radnice bylo takové, že najdeme společnou řeč právě v oblastech vědy, výzkumu a inovací," řekl Vilém Růžička, ředitel Středočeského inovačního centra. 

Středočeský kraj má nejen prostor ale také rozvinutou dopravní síť. Nákladní dopravou je možné během 24 hodin obsloužit zhruba 400 milionů zákazníků ve více než 20 zemích EU. Na svém území mají střední Čechy více jak 2 desítky výzkumných institucí a kraj má podepsaná memoranda o spolupráci s předními českými univerzitami. To všechno jsou podmínky pro uplatnění inovací a vysokou konkurenceschopnost. Samotné ale nestačí. Ještě je zapotřebí mít někoho, kdo všechny tyto vody na pomyslné inovační mapě propojí. A to je jeden z úkolů Středočeského inovačního centra.

"Mám pocit, že role instituce, jakou je Středočeské inovační centrum, je podporovat zavádění inovací v tom kraji, primárně ve firmách. Ta role je opravdu hlavně edukativní," řekl Věslav Michalík, zastupitel Středočeského kraje. 

V letošním roce má ale SIC mnohem vyšší ambice. 

"SIC je tady 3 roky. Prochází ale zásadní změnou struktury a strategie. Doposud působil v té oblasti analytické, tzn. sbíral data z toho regionu," řekl Vilém Růžička. 

SIC by se letos ze své analytické a poradenské role rád posunul k akci. Do inovačních procesů chce vstupovat přímo. 

"Z těch projektů, které se tady připravily a budou se připravovat, by se rád posunul do role koordinátora, mediátora těchto věcí týkajících se vědy, výzkumu a inovací," řekl Vilém Růžička.

"Samozřejmě ty analýzy tam určitě budou stále, nicméně by už měly být z toho určité výstupy, měly by jít aktivním směrem k těm fyzickým úkonům. Určitě tam bude i byznysová část," řekl Martin Draxler, radní Středočeského kraje. 

"My jsme udělali mapování firem ve Středočeském kraji, kdy jsme zmapovali 180 firem. V tuto chvíli je potřeba přinést nějakou nadstavbu. Ta nadstavba bude v programu, který se bude jmenovat SIC EXPAND. Vychází z programu PLATINN, který byl založen ve Švýcarsku. To jsou lektoři nebo poradci z řad úspěšných podnikatelů, kteří vybudovali bohaté a úspěšné firmy a teď chtějí něco vrátit té byznysové sféře. Takže za výjimečných podmínek pro ně, protože pokud bychom to brali komerčně, nezaplatili bychom je, ani žádná z těch malých firem, budou radit startupům a malým a středním firmám v regionu v daných oblastech," řekl Vilém Růžička.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu