• Načítám...
>

Kouřimský svatý Štěpán mísí románský styl s gotikou

Středočeské město Kouřim a jeho okolí láká na celou řadu historicky a architektonicky cenných památek. Jednou z těch vůbec nejcennějších je bezesporu Kostel svatého Štěpána na Mírovém náměstí. Pochází už ze druhé poloviny 13. století a vystavět ho nechal samotný český král Přemysl Otakar II. Zajímavostí je, že chrám v sobě nese zbytky doznívajícího románského slohu a zároveň ve velkém přebírá prvky právě nastupující gotiky. Zvnějšku je zdoben hned šestnácti náhrobními kameny, uvnitř pak překvapí hravé pojetí v secesním duchu. Vedle kostela pak upoutá pozornost zvonice s obrácenými zvony.

Reklama

Ve městě Kouřim se nachází krásný kdysi farní kostel svatého Štěpána. Jde bezesporu o historicky nejcennější stavbu na území města. Založena byla už ve druhé polovině 13. století, a to z iniciativy českého krále Přemysla Otakara II., který byl stavebníkem tohoto chrámu.

"Jelikož to byla stavba královská, tak bylo použito při té výstavbě již nového nastupujícího gotického umění, a to v té jeho rané počáteční fázi," řekl Michal Vevera - kurátor Muzea Kouřimska v Kouřimi.

Ale jelikož se jednalo o jednu z prvních gotických staveb v této oblasti, která ještě stále byla pod silným tlakem a vlivem staršího románského umění, tak nakonec i samotná architektura tohoto krásného kostela v sobě obsahuje a nezapře i doznívající prvky románského slohu. 

"Je to stavba monumentální už svými rozměry na tehdejší dobu, jedná se o trojlodní klasické baziliky dvouvěžové a zvláštností tohoto kostela je určitě i ten nejcennější jeho prostor, ta nejcennější část, která se nalézá od kněžiště," řekl Michal Vevera - kurátor Muzea Kouřimska v Kouřimi.

A tím prostorem není nic jiného než krypta, kaple svaté Kateřiny Alexandrijské, jíž je tento prostor zasvěcen. 

"Je to unikátní prostor, protože má půdorys osmiboký a je zaklenutý na jediný centrálně umístěný svazkový pilíř takzvanou obkročnou žebrovou klenbou," řekl Michal Vevera - kurátor Muzea Kouřimska v Kouřimi.

Klenba je přitom zcela mimořádná, protože by podle odborníků mělo jít o vůbec nejstarší ukázku užití tohoto druhu klenby nejen v rámci českých zemí, ale i v rámci celé střední Evropy. Kostel je zároveň zvnějšku velmi bohatě zdoben a to nejrůznějšími náhrobními kameny neboli epitafy, kterých je celkem šestnáct, pochází z dílny architekta Kamila Hilberta a jsou vytvořeny buďto z mramoru nebo z pískovce.

"Všechny veskrze náleží představitelům bohatých patricijských měšťanských rodů královského města Kouřimi a určitě mezi nimi nalezneme představitele řemeslnických cechů a nebo i primátorů těch nejvyšších představitelů města té doby," řekl Michal Vevera - kurátor Muzea Kouřimska v Kouřimi.

Krásný pohled se ovšem naskýtá návštěvníkům i uvnitř kostela, který je bohatě zdoben netradiční malbou v secesním duchu. Poprvé vznikla v roce 1904 právě na návrh architekta Kamila Hilberta a pražského malíře Františka Urbana. 

"Ve snaze navodit náladu interiéru kostela do jakési středověké nálady, neboť kostely ve středověkém období byly velmi výrazně a často bohatě malířsky zdobeny na svých stěnách," řekl Michal Vevera - kurátor Muzea Kouřimska v Kouřimi.

Málokterý z kostelů si ale uchoval svou původní malířskou výzdobu. I tato výzdoba je jen jakousi iluzí a navození nálady té dávné barevnosti kostela. Původní malířskou výzdobu reprezentující ještě středověké období ale můžete spatřit právě v mimořádném prostoru krypty svaté Kateřiny. A mimořádná je pak také chrámová zvonice stojící hned vedle kostela svatého Štěpána, a to právě svými atypickými zvony.

"Ony nevisí tím přirozeným způsobem srdcem dolů, ale právě zcela naopak, srdcem vzhůru. Dochovaly se dva raně barokní zvony, tímto způsobem zavěšené, velký Štěpán a menší Marie," řekl Michal Vevera - kurátor Muzea Kouřimska v Kouřimi.

S takto obrácenými zvony srdcem vzhůru se u nás v Česku setkáte jen v Kouřimi a v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Jak kostel svatého Štěpána, tak zvonici byste si rozhodně při návštěvě Kouřimi neměli nechat ujít. A to nejen, pokud se zajímáte o historii nebo architekturu. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu