Banner

Zdravotnická škola obdržela titul VŠCHT

18.05.2017 | PRAHA | Ostatní | Nela Štefanová

Titul fakultní školy Vysoké školy chemicko-technologické získala na základě dlouholeté spolupráce oprávnění užívat Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Praze 1. Zdravotnická škola se stala výukovou základnou budoucích učitelů, realizovány zde budou také pedagogické praxe studentů nebo vzorové hodiny. Titul bude škola užívat minimálně do roku 2020.

Titul fakultní školy VŠCHT obdržela VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Praze 1, která sídlí na Alšově nábřeží. Absolventi této školy mohou nastoupit jako pracovníci do všech zdravotnických zařízení, laboratoří a státních i soukromých provozoven.

"Což je určitě dobrá zpráva, protože je důležité propojovat naše střední školy nejen se zaměstnavateli, ale právě třeba i s vysokými školami, takže si myslím, že to určitě přinese pozitivní náplň jak do té střední školy, tak i do té školy vysoké," řekla Irena Ropková, radní hl.m.Prahy.

"Samozřejmě jsme velice rádi, protože tento titul zvedl prestiž naší školy a není to jen o tom titulu. Podstata je ta, že se nám tady otevírají dveře k užší spolupráci. Jednak jsme škola, která se podílí na přípravě budoucích pedagogů, to znamená studenti, kteří se chtějí věnovat pedagogické činnosti, tak potom tady nacházejí tu možnost přípravy, a zase na druhé straně VŠCHT nám poskytuje i tu materiální základnu. To znamená, jestliže bychom potřebovali pracovat s našimi studenty na přístrojích, které nám jsou nedostupné, tak jsou schopni, i co se týče materiálů, nám je poskytnout. Důležité je, že i pro naše pedagogy probíhají určité zajímavé akce," řekl Miloš Tichý, ředitel školy.

Střední zdravotnická škola nabízí uchazečům čtyřleté maturitní obory, jako například asistent zubního technika, oční optik, laboratorní asistent nebo chemik požární ochrany. Vyšší odborná škola nabízí obory jako diplomovaný zubní technik, zdravotní laborant, farmaceutický asistent a další. Díky získanému titulu mají studenti možnost praxe v laboratořích VŠCHT.

"Já se samozřejmě těším, že se to bude více a více zúročovat a že to bude i jistou motivací našich studentů se lépe učit a případně pak po absolvování naší školy přejít na VŠCHT," řekl Miloš Tichý.

Školu absolvovalo více než 18 000 studentů. Řada z nich se proslavila v oborech, které vystudovali a pak v nich celá léta působili. Mnozí absolventi zůstávají škole věrni a vracejí se sem jako interní nebo externí vyučující.

PR

LEO Expres očekává zájem o linku na Lipno

Alena Vitásková představila novou knihu Solární baroni

Andrej Babiš prezentoval svou novou knihu

Češi představují světově unikátní projekt