Banner

Obyvatelé Řep diskutovali o plánu rozvoje

21.06.2017 | PRAHA | PRAHA 17 | Jana Peterková

Městská část Praha 17 představila strategický plán rozvoje této Městské části. Zároveň také obyvatele Řep seznámila s výsledky dotazníkového šetření. Výsledky šetření byly velmi příznivé pro vedení úřadu. V nezávislém průzkumu se totiž ukázalo, že obyvatelé jsou velmi spokojeni se životem v Řepích - a to jak s nabídkou škol, tak s fungováním zdravotnictví, veřejnou dopravou a hlavně čistým vzduchem a dostatkem zeleně.

V kulturním domě Průhon v Řepích obyvatelé MČ Praha 17 živě diskutovali s vedením radnice o tvorbě strategického plánu této MČ. Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů MČ. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje tak, aby město prosperovalo jako celek. Právě proto se tento plán projednává s veřejností. V Řepích byl o toto jednání velký zájem. A zdá se, že zde má veřejnost vlastní představu, jak by se tato MČ měla rozvíjet.

"Probíhala už setkání řídících skupin, pracovních skupin," řekla Jitka Synková, starostka MČ Praha 17.

"My jako MČ jsme se rozhodli pořídit strategický dokument rozvoje MČ, z důvodu zapojení občanů do tvorby strategického plánu," řekl Jiří Masopust, místostarosta MČ Praha 17.

Veřejné projednávání tvorby strategického plánu bylo velmi podnětné a diskuze byla opravdu živá. Vedení radnice totiž obyvatelům představilo výsledky dotazníkového šetření, které se zaměřilo jak na pozitivní, tak negativní aspekty života v Řepích.

"Pro mě to je velmi pozitivní zjištění, že většina občanů je v Řepích ráda. Já také," řekl Jan farkač, zastupitel MČ Praha 17.

"Ta velká účast na tomto prvním jednání ukázala, že občané mají zájem," řekl Jiří Masopust.

Lidé si pochvalují hlavně dostupnost veřejné dopravy, výhodnou polohu v rámci Prahy, čistý vzduch a dostatek zeleně. Spokojení jsou s nabídkou škol, se zdravotnictvím, i s informovaností ze strany MČ a fungováním úřadu.

"Máme radost z toho, že občané jsou spokojeni i s tím, jaká je komunikace s úřadem a MČ," řekla Jitka Synková.

anketa

"My se snažíme prosadit rekonstrukci na ulici Slánské toho tunelu té protihlukové bariéry, nicméně je to v dikci Magistrátu hl.m.Prahy," řekl Jiří Masopust.

Další část tvorby strategického plánu společně s občany je plánováno na podzim roku 2017. 

PR

LEO Expres očekává zájem o linku na Lipno

Alena Vitásková představila novou knihu Solární baroni

Andrej Babiš prezentoval svou novou knihu

Češi představují světově unikátní projekt